Rikskonferens 2017

 

Presentationer (klicka på namnet för pdf-fil)

 

11 oktober

Anne Lönnermark

Bo Hejlskov Elvén

Tatja Hirvikoski

Gunilla Thunberg

(Elisabeth Råberg föreläste utan powerpointbilder)

 

 

12 oktober

 För Helene Tranquist presentation mejla: helene@pedagogisktperspektiv.se

Trine Bach Jensen

Petra Björne

Eva Nordin-Olson (kommer inom kort)

(Paula Tilli föreläste utan powerpointbilder)

 

Hämta konferensprogram och info som pdf-fil: klicka här