Stödpersonen ska fungera som ett stöd i kontakt med myndigheter.
Det kan t ex handla om
• Förberedelse inför
• Utforma strategier och verktyg
• Stöd att tolka situationer
• Lotsa vidare

För att få stöd behöver du vara
• bosatt inom Stockholms Stad
• medlem i vår förening
• fyllda 18 år

Kontakta Camilla på vårt kansli på telefon 070-612 72 20 eller mail camilla.strom@autismstockholm.org så slussar hon dig rätt.

 

Detta gäller ej för frågor som patient i Region Stockholm.