För ungdomar med autismspektrumtillstånd mellan 14-18 år är välkomna på träffarna.

Norrköpings brädspelscafé.

Brädspelscaféet öppnar upp exklusivt för oss kl. 13 (ordinarie öppningstid är kl. 14). Personalen presenterar lämpliga spel och hjälper oss komma igång med dem. Fika på dryck och chokladboll.

Ledare: Lena Ferm & Carina Lindström

Info & anmälan: anmalan@autism-ostergotland.se eller kansliet 011-10 43 16 - ange namn på ungdomen, eventuella allergier (gäller 27/11), datum ni anmäler till samt telefonnummer

www.bradspelscafe.se