För ungdomar med autismspektrumtillstånd mellan 14-18 år är välkomna på träffarna.

Gokart vid Klinga.

Vi får först en genomgång om hur det går till. Sen är det dags att sätta sig bakom ratten och köra. Max 8 platser. 

Ledare: Lena Ferm & Carina Lindström

Info & anmälan: anmalan@autism-ostergotland.se eller kansliet 011-10 43 16 - ange namn på ungdomen, eventuella allergier (gäller 27/11), datum ni anmäler till samt telefonnummer

https://gokartarenan.se/