För ungdomar med autismspektrumtillstånd mellan 14-18 år är välkomna på träffarna.

Film på biografen Cnema.

Vi har salongen för oss själva och ser en aktuell film. Filmtitel och tid meddelas närmare aktuellt datum.

Ledare: Lena Ferm & Carina Lindström

Info & anmälan: anmalan@autism-ostergotland.se eller kansliet 011-10 43 16 - ange namn på ungdomen, eventuella allergier (gäller 27/11), datum ni anmäler till samt telefonnummer

https://cnema.se