Samling inne på Laserdome i Linköping. Vi börjar med en introduktion på 15 minuter och genomgång av reglerna. Sedan sker laserspel i 2x20 minuter med en kort paus emellan.

 

Datum: 27 mars

Tid: 11:00–12:00 samling 10:45

Plats: Laserdome, Industrigatan 38, Linköping

Info & anmälan: senast 21 mars till anmalan@autism-ostergotland.se – ange namn på alla som anmäls samt telefonnummer

Hemsida: www.laserdome-linkoping.se