För barn och en medföljande förälder. Samling inne på Laserdome i Linköping. Vi börjar med en introduktion på 15 minuter och genomgång av reglerna. Sedan sker laserspel i 2x20 minuter med en kort paus. Antalet deltagare är begränsat.

Vid anmälan - ange namn på de som anmäls samt telefonnummer

www.laserdome-linkoping.se
https://www.facebook.com/laserdomelkpg