Ni kommer att delas in i olika grupper. Alla får köra ett pass på 10 minuter vardera.

Max 18 personer. 

 

Åldersgräns: minst 7 år (ingen gräns uppåt)

Längd: minst 120 cm lång

 

Datum: 19 mars 

Tid: 15:00 – samling 14.45

Plats: Go-karthallen, Regelgatan 5, Linköping

Info & anmälan: senast 14 mars till anmalan@autism-ostergotland.se – ange namn på personerna som ska köra samt telefonnummer

Hemsida: www.magpgokart.se