I föräldragruppen har du möjlighet att träffa andra föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd (diagnostiserat eller förmodat) och diskutera och utbyta erfarenheter medan vi fikar. Dessa träffar är barnfria för att ni föräldrar ska få lite ”barnfri” tid. Obligatorisk anmälan.

Föräldragrupperna har varsin Facebookgrupp där man kan vara med om man vill, säg till ledarna eller mejla till mailadressen nedan så bjuder vi in dig.

Sista anmälningsdatum: 6/5

Ledare: Anna Hammarsten och Ronny Hellman

Information & anmälan: anmalan@autism-ostergotland.se, kansliet 011-10 43 16 under våra telefontider (tisdagar, kl. 16:30-18:30, torsdagar, kl. 10:00-12:00) eller via facebookgruppen

Ange i anmälan:
Föräldragrupp Linköping
Datum
Namn
Telefonnummer
Allergier
Om du vill ha kaffe/te/festis som dryck