Bowling i två kommuner Linköping och Norrköping, olika datum.

Samling kl. 13:45, spelet börjar kl. 14:00

Vi börjar med att leta reda på bowlingskor och klot som passar.

Info & anmälan: anmalan@autism-ostergotland.se
–ange namn på de som anmäls, till vilken ort du
anmäler till samt telefonnummer

Hemsida: www.strandgatantva.se