I Norrköping visas nyare biofilmer för våra medlemmar. Då har vi hela salongen för oss själva. Vi släcker inte ned helt, utan har svag belysning under hela visningen. Vi har inte heller lika högt ljud som på vanliga biovisningar. Dörren till salongen står öppen under filmen ifall någon känner sig instängd.

Anmälan - ange namn på de som anmäls samt telefonnummer
Anmäl senast söndagen den 12 september

https://www.moviezine.se/movies/sune-uppdrag-midsommar