Personer med autism tillsammans med en medföljande (två vid behov av assistenter) får bada.
Vi kommer fortfarande hålla nere antalet badande under höstterminen med tanke på den ökade smittspridningen som pågår.  
 
Vrinnevisjukhuset fortsätter att bevaka Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi kan bli tvungna att ställa in badet med kort varsel om sjukhuset beslutar att stänga badet.
Var noga att skriva upp de datum ni fått bekräftade för att bada från kansliet! Kom ihåg att avboka om ni får förhinder!
Dag: Lördag den 12 november
Anmälan senast: 7 november
Tid: 16:00-16:45 eller 16:45-17:30 (endast ett av passen)
Plats: Vrinnevisjukhuset Norrköping, Rehabenheten, Ortopediska kliniken
Ledare: Leif Johansson/Anders Koroly respektive Linda Örulv
Information och anmälan: anmalan@autism-ostergotland.se eller Anna, 0707-818 919
Ange i anmälan (helst via mail men sms går bra):
•                    Namn på de som vill bada – inklusive medföljare
•                    Telefonnummer
•                    Tid ni vill bada (16:00-16:45 eller 16:45-17:30)
•                    De datum ni vill bada