Personer med autism tillsammans med en medföljande (två vid behov av assistenter) får bada. Vi kommer fortfarande hålla nere antalet badande under vårterminen med tanke på pandemin.  

Vrinnevisjukhuset fortsätter att bevaka Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Vi kan bli tvungna att ställa in badet med kort varsel om sjukhuset beslutar att stänga badet. 

Först till kvarn med anmälan gäller nu (d.v.s. ni får besked direkt när ni anmält).
Var noga att skriva upp vilka datum ni anmält till och kom ihåg att avboka om ni får förhinder.

 

Ange i anmälan (helst via mail men sms går bra): 

  • Namn på de som vill bada – inklusive medföljare
  • Telefonnummer
  • Tid ni vill bada (16:00-16:45 eller 16:45-17:30)
  • De datum ni vill bada

   

Dag: lördag 26 mars

Tid: 16:45-17:30

Plats: Vrinnevisjukhuset Norrköping, Rehabenheten, Ortopediska kliniken

Vid behov av beskrivning, maila eller ring kansliet – kansli@autism-ostergotland.se eller 011-10 43 16

Ledare: Leif Johansson 

Information och anmälan: anmalan@autism-ostergotland.se eller Anna, 0707-818 919

Sista anmälningsdatum: 21 mars