Grupp ett. Lördagar kl. 15.45-16.30

Vi har tillträde till omklädningsrummen from kl. 15.30.

Detta gäller:

  • Det är barnet/ungdomen/den vuxne med autism som får bada tillsammans med en (1) medföljare (om man har personlig assistent får två (2) assistenter medfölja)
  • MAX 7 st anmälda per pass
  • Man får anmäla till ett (1) tillfälle åt gången
  • Anmälan mellan måndag och onsdag samma vecka som man vill bada – besked får ni under torsdagen

Ange i anmälan (helst via mail men sms går bra):

Namn på de som vill bada, telefonnummer, tid ni vill bada.
Skicka anmälan till info@autism-ostergotland.se eller Anna, 0707-818 919

Var förberedda på att ni kan bli nekad plats emellanåt.
Vi kommer försöka fördela badtillfällena så rättvist som möjligt.

OBS! Viktigt att avboka till Anna, 0707-818 919 (SMS) om ni inte kan komma så vi kan sätta in reserver om det finns.

Några förhållningsregler från de som ansvarar för badet – dvs Vrinnevisjukhuset:

”Gemensamma beslut att förhålla sig till för den verksamhet vi startar upp;

  • Har man symtom skall man stanna hemma. Gäller både ledare och badgäster
  • Badgäster ombeds att inte åka hit kollektivt
  • Badgäster ombeds komma så sent som möjligt intill bokad tid
  • Badgäster ombeds komma ensam in i lokalerna - undantag med max en medföljare om stort behov finns samt barn
  • Så långt det är möjligt undviker vi väntrummet/omklädningsrum och minimerar tiden där.
  • Badgäster ombeds duscha med tvål och vatten inför bassängträning”

Vrinnevisjukhuset fortsätter att bevaka FHM:s rekommendationer.

Vi kan bli tvungna att ställa in badet med kort varsel om sjukhuset beslutar att stänga badet.