Tid: Onsdag 2 mars kl. 18:00-20:00

Plats: Något fik på sta'n (vi bestämmer i gruppen)

Ledare: Leif Johansson och Linda Örulv

Info & anmälan: anmalan@autism-ostergotland.se eller kansliet 011-10 43 16