Vi spelar bowling.
OBS! Samling kl. 18:45, speltid kl. 19:00-19:55

Sista anmälningsdatum: 18/9

Ledare: Helen Hagström och Anders Koroly

Information & anmälan: anmalan@autism-ostergotland.se, via Facebookgruppen eller till kansliet på 011-10 43 16