Vi testar era kunskaper i en musikquiz. Lycka till!

Sista anmälningsdatum: 
9/1

Ledare: Helen Hagström och Anders Koroly

Information & anmälan: anmalan@autism-ostergotland.se, via Facebookgruppen eller till kansliet på 011-10 43 16