Under hösten 2023 inledde några medlemmar ett arbete med att konstruera elektronik genom att använda den fria hårdvaruplattformen Arduino. 
Vi konstruerar elektronik, kopplar, löder och programmerar.
Med Arduino kan man styra det mesta. Man kan skapa webbservrar, robotar, spel, styra ljusslingor, hemautomation och vad mer man önskar.

Vid behov får du ta med dig en ledsagare, kontaktperson eller någon annan som du känner dig trygg med.

Målgrupp: personer med autismspektrumtillstånd över 18 år

Sista anmälningsdatum: 13/5

Information & anmälan: anmalan@autism-ostergotland.se eller kansliet 011-10 43 16 under våra telefontider (tisdagar, kl. 16:30-18:30, torsdagar, kl. 10:00-12:00) 

Ange i anmälan: 
Arduino
Datum
Namn på de som anmäls
Telefonnummer
Allergier