Datum: 15 februari
Tid: 18:00-20:00
Plats: Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping eller online via Zoom
Sista anmälningsdag: 5 februari

Om föreläsningen:
Kommunikation är en mänsklig rättighet enligt FNs konventioner. Gunilla Thunberg från Göteborg redogör för de senaste forskningsrönen.
Tillsammans med Pia Käcker och Sanna Müller från Linköping berättar hon sedan om arvsfondsprojektet KomBo och hur kommunikationen ändrats när LSS-personal fått ökad kunskap. 

Föreläsarna:
Gunilla Thunberg, leg. logoped och forskare. Mamma till Alfred 30 år som har autism och Intellektuell funktionsnedsättning

Pia Käcker, leg. arbetsterapeut och forskare

Sanna Müller, leg. logoped, Hammarlyck Rehab Team

Pris: 
* Gratis för medlemmar i funktionshindersorganisationer

* Icke medlem: 150 kr/per person (betalas i förskott för privatpersoner, företag/kommuner faktureras)

Övrig information:
* Anmälan är bindande men ej personbunden
* Gäller för medlemmar - om du uteblir från föreläsningen faktureras du 100 kr i efterhand 
* Antalet platser vid fysisk närvaro är begränsat

Anmälan: http://tinyurl.com/anmalan-15-22

Information & frågor:
Anna Paulsen, info@autism-ostergotland.se eller 0707-818 919

Varmt välkomna!