Ungdomsträffar

Ungdomsträffarna i Norrköping är avsedda för personer mellan 14 och 18 år som har Autismspektrumtillstånd.

Enstaka träffar arrangeras också ex. v bowling, se i kalendern.

Är du intresserad av att vara med? Då kontaktar du oss eller ber någon anhörig eller personal att kontakta oss enligt nedan.

Skicka e-post till info@autism-ostergotland.se eller ring 011 - 10 43 16.

Vi startar nya ungdomsgrupper när det finns några intresserade under förutsättning att det finns ledare till träffarna.