Styrelse och funktionärer

Byt ut (a) mot @ i mailadresserna

STYRELSEN 2020 

Ordförande/kassör
Anna Paulsen
Tranås
anna(a)autism-ostergotland.se
0707-818 919
 
Vice ordförande 
Anneli Berg
Norrköping
anneli(a)autism-ostergotland.se
 
Sekreterare
Maria Gullquist
Åtvidaberg
maria.gullquist(a)autism-ostergotland.se
 
Ledamöter 
Sandra Lavendell
Kolmården
sandra(a)autism-ostergotland.se 
 
Eva Annell
Mjölby
eva(a)autism-ostergotland.se
 
Kicki Johansson 
Norrköping
renathe89(a)outlook.com
 
Suppleanter 
Lotta Larsson
Norrköping
lotta(a)autism-ostergotland.se
 
Vakant
 
Frågor till styrelsen
styrelsen(a)autism-ostergotland.se
  

KANSLIET

Leif Johansson
leif(a)autism-ostergotland.se
 
Linda Bredahl
linda(a)autism-ostergotland.se
 
Päivi Hilli
paivi(a)autism-ostergotland.se
 
Kontakt, anmälan, frågor till kansliet
kansli(a)autism-ostergotland.se 
 

REVISORER

Håkan Sköldkvist
Helen Johansson
 
Kontakta revisorerna
info(a)autism-ostergotland.se

VALBEREDNING

Linda Bredahl (sammankallande)
Johannes Almborg
 
Kontakta valberedningen
valberedningen(a)autism-ostergotland.se
 

SKOLOMBUD

Agneta Hell
agneta.hell(a)gmail.com
 
Vakant

 
LSS-OMBUD

Linda Bredahl
linda(a)autism-ostergotland.se
 
Anneli Berg
anneli(a)autism-ostergotland.se