Styrelse och funktionärer

 
Byt ut (a) mot @ i mailadresserna
 

STYRELSEN 2018 

Ordförande/kassör
Anna Paulsen
Tranås
anna.paulsen(a)autism-ostergotland.se
0707-818 919
 
Vice ordförande 
Anneli Berg
Norrköping
anneli(a)autism-ostergotland.se
 
Sekreterare
Maria Gullquist
Åtvidaberg
maria.gullquist(a)autism-ostergotland.se
 
Ledamöter 
Sandra Lavendell
Kolmården
sandra(a)autism-ostergotland.se 
 
Rikard Drakenlordh
Norrköping
rikard.drakenlordh(a)autism-ostergotland.se
 
Eva Annell
Mjölby
eva(a)autism-ostergotland.se
 
Mats Kindell
Motala
mats.kindell(a)autism-ostergotland.se
  
Suppleanter
Ulrika Karlsson-Greiff
Norrköping
ulrika.greiff(a)autism-ostergotland.se
 
Jessica Fritjof
Åtvidaberg
jessica.fritjof(a)autism-ostergotland.se
 
Eva Landin
Kolmården
eva.landin(a)autism-ostergotland.se
 
Frågor till styrelsen
info(a)autism-ostergotland.se
  

KANSLIET

Leif Johansson
leif(a)autism-ostergotland.se
 
Linda Bredahl
linda(a)autism-ostergotland.se
 
Paivi Hilli
paivi(a)autism-ostergotland.se
 
Kontakt, anmälan, frågor till kansliet
kansli(a)autism-ostergotland.se 
 

REVISORER

Vakant
 Årsmötet uppdrog till styrelsen att tillsätta en ny valberedning.

VALBEREDNING

Linda Bredahl (sammankallande)
Johannes Almborg
 
Kontakta valberedningen
valberedningen(a)autism-ostergotland.se
 

SKOLOMBUD

Agneta Hell
agneta.hell(a)gmail.com
 
Agneta Björck
agneta.bjorck(a)autism-ostergotland.se

 
LSS-OMBUD

Linda Bredahl
linda(a)autism-ostergotland.se
 
Anneli Berg
anneli(a)autism-ostergotland.se