Stöd oss!

Autism- och Aspergerföreningen Östergötland arbetar för att skapa bättre villkor för sina medlemmar med autismspektrumtillstånd i Östergötland.
 
Vår verksamhet bedrivs som en ideell, allmännyttig, förening och verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, bidrag från landstinget och länets kommuner samt gåvor.
 
Behoven är stora för att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska kunna få leva ett liv på samma villkor som andra. Du kan hjälpa till i vårt arbete genom att ge ett bidrag till vår verksamhet. Alla bidrag är välkomna - stora som små.
 
Du kan sätta in pengar via bank- eller plusgiro samt via Swish. Vill Du att gåvan ska gå till en specifik verksamhet så ange det på inbetalningen.
 
Bankgiro:   617-4353
Plusgiro:    436 60 39-8
Swish:       1235 441 498
 
Du kan också betala med kontokort eller via ett PayPal-konto. Klicka på knappen nedan och fyll i önskat belopp samt kontokortsuppgifter.
Betalningen sker över säker förbindelse och ingenting dras från ditt konto förrän du godkänt betalningen.
 
 
 
Tack för Ditt stöd!
 
Om du inte redan är det så kan du också bli medlem för att stödja föreningen.