Sitta i styrelsen

Att sitta med i styrelsen innebär ca 10 möten per år, att man får vara med och planera och besluta om vad föreningen ska arbeta med. Alltså en stor chans till att kunna påverka vad som händer i föreningen.

Vill du vara med i styrelsen?
Kontakta Linda Bredahl och Johannes Almborg på valberedningen@autism-ostergotland.se

Vill du veta mer först?
Hör av dig till Anna Paulsen, 0707-818 919 eller anna@autism-ostergotland.se