Sitta i styrelsen

Att sitta med i styrelsen innebär ca 8 möten per år, att man får vara med och planera och besluta om vad föreningen ska arbeta med. Alltså en stor chans till att kunna påverka vad som händer i föreningen.

Vill du vara med i styrelsen?
Kontakta Linda Bredahl och Johannes Almborg på valberedningen@autism-ostergotland.se

Vill du veta mer först?
Hör av dig till Anna Paulsen, 0707-818 919 eller anna@autism-ostergotland.se