Om oss

Autism- och Aspergerföreningen Östergötland är en ideell förening som verkar för att skapa bästa möjliga villkor för alla, barn, ungdomar och vuxna, med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd inom Östergötlands län.

Föreningens medlemmar är personer med egen autismspektrumdiagnos, anhöriga, anställda som arbetar med personer som har en diagnos eller handlägger frågor inom autismspektrumområdet och övriga intresserade.

Syftet med föreningens arbete är att
  • Sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter som funktionshindret medför för personer med autism eller Aspergers syndrom, och deras närstående.
  • Stödja och företräda personer med diagnos och deras närstående vid kontakter med myndigheter och bistå i att tillvarata deras intressen i samhället.
  • Påverka beslutsfattare inom kommun och landsting så att personer med autism och Aspergers syndrom och deras anhöriga får tillgång till den hjälp de behöver.
  • Samarbeta med myndigheter och sammanslutningar för att personer med diagnos får den vård, utbildning, sysselsättning och det boende som på bästa sätt är anpassat till den enskilde individens behov och förutsättningar.
  • Verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna med diagnos, så att de i största möjliga utsträckning kan leva ett normalt liv i samhället.

Autism- och Aspergerföreningen Östergötland är en regional förening med Östergötlands län som sitt verksamhetsområde och utgör ett distrikt inom det rikstäckande Autism- och Aspergerförbundet