Mötesplats Linköping

I Linköping har vi ofta våra träffar i föreningshuset Fontänen, där brandkåren fanns fram till år 1977.

Fontänen ligger på Västra vägen 32.

www.fontanen.se