Mötesplats Linköping

I Linköping har vi ofta våra träffar i föreningshuset Fontänen, där brandkåren fanns fram till år 1977.

Fontänen ligger på Västra vägen 32.

Det finns möjlighet för färdtjänst att lämna av inne på gården, antalet parkeringsplatser är starkt begränsat. 150 meter bort finns parkeringshuset Akilles.

www.fontanen.se