Länkar

Här samlar vi länkar till bra webbplatser. Har du tips på en webbplats som du tycker bör vara med så skicka ett e-brev till info@autism-ostergotland.se.
 
 
Autismforum är ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Det drivs av Handikapp & Habilitering i Stockholms läns sjukvårdsområde. Verksamheten består i att samla, bedöma och bearbeta kunskap om autism/Aspergers syndrom och göra kunskapen tillgänglig genom en webbplats, ett bibliotek och genom att anordna föredrag.
 
 
 
Aspergerforum är ett diskussionforum och en mötesplats på nätet för Aspergare och alla som är intresserade av Aspergers syndrom.
 
 
 
Medalgon anordnar intressanta föreläsningar i ämnen som är intressanta för oss. Håll koll på deras hemsida. De har verksamhet på flera platser i Sverige, bl a i Linköping.
 
 

Kasper kollo anordnar sommarkollon på två platser i Skåne, en gård i Östergötland och i Skottland för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vistelserna är 13 dygn långa och är en LSS-berättigad insats.
 
 
www.andet.se - Andet utbildning och förlag
 
Ett företag som drivs helt av aspergare. Verksam­heten är utbildning om Aspergers syndrom och högfungerande autism (AS/HFA). Speciellt med inriktning på vuxen­livet och med positivt fokus på utveckling, före­bilder och arbete.