Föräldraträffar

Våren 2020 är det uppehåll för föräldraträffarna i Norrköping, vi får hänvisar till Linköping.
Men är du intresserad av att vara med på träffar i Norrköping? Maila i så fall info@autism-ostergotland.se
 
Linköping har vi regelbundna träffar för föräldrar till barn och ungdomar med autismspektrumdiagnos.
 
Vi träffas för att utbyta erfarenheter och stödja varandra. Under lugna och behagliga former kan vi samtala om både enkla vardagliga frågor och om svårare problem där andras kunskaper och erfarenheter kan vara till hjälp. Du deltar på dina egna villkor och bidrar med och får värdefull information.
 
För information om datum, tid, anmälning, senaste anmälningsdatum, se i kalendern under fliken kalender. Finns även på förstasidan längst ned.