Årsmöten

Varje år har föreningen sitt årsmöte i mars. Vartannat år i Norrköping och vartannat i Linköping.
 
År 2019 kommer årsmötet att hållas i Linköping på Fontänen 13 mars.
 
Mer information och kallelse kommer i Spektrum och på hemsidan.