Årsmöten

Varje år har föreningen sitt årsmöte i mars. Vartannat år i Norrköping och vartannat i Linköping.
 
År 2019 kommer årsmötet att hållas i Linköping på Fontänen 13 mars.
 
Mer information och kallelse finns i senaste nummer av Spektrum nr.1 2019 och i kalendern på hemsidan.

Från och med den 13 februari finns verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning att tillgå på kansliet, 011-10 43 16 eller via mail till info@autism-ostergotland.se 

För att kunna beräkna fika till årsmötet vill vi att du anmäler dig senast den 4 mars!

Anmälan sker till info@autism-ostergotland.se eller till Anna på 0707-818 919.