Årsmöten

Varje år har föreningen sitt årsmöte i mars. Vartannat år i Norrköping och vartannat i Linköping.
 
År 2020 kommer årsmötet att hållas den 4 mars kl. 18:30 i Norrköping på Thapperska Gamla Övägen 23.
 
Från och med den 4 februari finns verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning att tillgå på
kansliet, 011-10 43 16, eller via mail till anmalan@autism-ostergotland.se
 
Motioner skall vara oss tillhanda senast den 10 februari. Skickas via mail till info@autism-
ostergotland.se eller per post till Autism- och Aspergerföreningen Östergötland, c/o Paulsen,
Rundelgatan 10, 573 35 Tranås.

För att kunna beräkna fika till årsmötet vill vi att du anmäler dig senast den 28 februari!
Anmälan sker till anmalan@autism-ostergotland.se eller till Anna på 0707-818 919.