200401 Maria Sivall

 

LSS OCH BAKGRUNDEN - VARFÖR UTREDNINGEN KOM TILL

Föreläsning med Maria Sivall

Vi bjuder på kvällsfika & föreläsning.

• Hur LSS-gruppen har arbetat med en parallellutredning
• Ställningstagande av utredningen
• LSS i framtiden

Maria Sivall arbetar som jurist på Autism- och Aspergerförbundet.

Föreläsning och frågestund: kl. 18:00 - 19:15. Fika och chans till att ställa enskilda frågor till Maria kl. 19:15 - 20:00

Plats: Thapperska, Gamla Övägen 23, Norrköping

Datum: Onsdagen den 1 apri

Anmälan senast: Tisdagen den 17 mars (begränsat antal platser) på anmalan@autism-ostergotland.se

Info o frågor: Anna Paulsen 0707-818 919

Karta över Thapperska

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade