om e-autism

e-autism logotyp

Ladda ner pdf-folder om e-autism här: webbutbildning.pdf

e-autism är en kostnadsfri webbkurs öppen för alla. Den passar dig som möter autism i ditt arbete i boende, daglig verksamhet, korttidshem, skola, som handläggare eller något annat. Kanske är du "ny på jobbet", timvikarie eller liknande och vill ha en introduktion. Men även du som har mer erfarenhet kan göra kursen. På en arbetsplats eller i ett arbetslag kan innehållet fungera som utgångspunkt för gemensamma reflektioner och diskussioner.

Naturligtvis kan du som själv har någon form av autism, är närstående eller av annan anledning är intresserad också göra kursen.

Webbkursen "Introduktion till autism" är uppdelad i åtta olika avsnitt som tillsammans kortfattat beskriver vad autism är och hur vi kan tänka runt det för att ge ett individuellt  anpassat stöd till den som behöver och önskar det. I avsnitten berörs bland annat tänkande, sinnesintryck, kommunikation, stress och energi.

Både verkliga och fiktiva personer
Elvina, Lennart och Rodrigo är tre illustrerade personer i olika åldrar som återkommer genom kursen, men i filmade inslag träffar du också verkliga personer från skola, daglig verksamhet och i hemmiljö.

scren från e-autism

Det är en helt kostnadsfri webbkurs som du kan göra i din egen takt, själv eller tillsammans med arbetskamrater. Det är inte en heltäckande eller fördjupande autismutbildning utan en introduktion, en grund att bygga på. För de allra flesta behövs sedan mer fördjupning beroende på det egna arbetsområdet.

Avsnitten i e-autism bör fungera även på de flesta smartphones och surfplattor. Prova gärna, men vi kan i dagsläget inte garantera att det fungerar på alla sådana enheter.

Kontakt: webbutbildning@autism.se


e-autism är en webbkurs genom
Autism- och Aspergerförbundet

 www.autism.se


Webbutbildningen har utvecklats i ett projekt
som finansierats av Postkodstiftelsen.

www.postkodstiftelsen.se


Utbildningscenter Autism
har bidragit
med tid, erfarenhet och kompetens.


www.ucautism.se

 

Tack till alla som på olika sätt bidragit till och medverkat i e-autism.
Särskilt stort tack till elever och lärare på Vasaskolan; lärare och  deltagare vid Utbildningscenter Autisms veckokurser i Sunne - alldeles särskilt Simon, Claes, Anna och Peter-Oskar; Hanna och "Bra Liv"-Siv; Stina och Eva; Tina och Elias; Alla andra som på olika sätt deltagit i intervjuer och samtal och generöst delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper.


e-learningutvecklare: nLearn
Film: Internfilm
Originalillustrationer: Marcus Sjöström
Originalfoto: Christina Teuchler
Projektledare: Mats Jansson
Stinas bildserie: Eva Nordin-Olson
Styrgrupp: Pia Johansson, Magnus Agestav, Christer Nygren