Genom att motionera kan distriktsföreningarna påverka förbundets arbete. Att få in idéer och synpunkter är viktigt för förbundets utveckling. En enskild medlem kan inte motionera, men kan väcka en fråga i sin distriktsförening. Distriktsföreningen beslutar om frågan ska skickas som motion till riksmötet.

Motioner ska skickas till förbundsstyrelsen senast tre månader före riksmöte. Förbundsstyrelsen tar upp motionen på sitt möte och formulerar ett skriftligt svar i god tid före årsmötet. Förbundsstyrelsen kan föreslå att bifalla eller avslå en motion. Motionerna med förbundsstyrelsens skriftliga yttranden skickas till distriktsföreningarna en månad före årsmötet tillsammans med årsmöteshandlingarna.