Föreningens namn var från början Föreningen för Psykotiska Barn. 1990 bytte föreningen namn till Riksföreningen Autism. 2010 ändrades namnet till Autism- och Aspergerförbundet. 2022 ändrades namnet till nuvarande Autism Sverige.

Till förbundets 40-årsjubileum togs en skrift med historik, bilder och texter fram. I skriften finns också en översikt över de många projekt förbundet drivit själva eller tillsammans med andra.

Skriften För första gången förstod någon (öppnar pdf i nytt fönster)