Snabblänkar

Om oss

Välkommen till Föreningen Autism och Asperger Norrbotten.

Föreningen  Autism och Asperger arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Föreningens medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och professionella. Styrelsen har en motsvarande sammansättning.
2010 har Autism- och Aspergerförbundet drygt 11 700 medlemmar fördelade på 24 distrikt.

Föreningen Autism och Asperger Norrbotten arbetar med att sprida kunskap, stödja medlemmar, ordna föreläsningar och förståelse kring funktionsnedsättningen. Vårt arbete innebär skolmiljön, boende och samhällsfrågor. Föreningens målsättning är att vi blir starkare tillsammans. Medlemsavgift är 220 kronor och för föreningar/verksamheter 320 kronor.

 

Ordförande:

Bo Jakobsson

070-590 4117

autism.boden@telia.com  

Kassör:

Patrik Degerman

Ledamöter: 

Johan Norén

Kerstin Hübinette

Johanna Berg

Adjungerade specialister:

Göran Stjärnholm - Barnläkare

Susanna Carlsson - Psykolog

Suppleanter:

Britta Brostad

 

Revisor: 

Pär Thorsson, Ekonomihuset, Boden

Revisorssuppleant:

Mats Johansson