Medlemsrådgivning

Autism- och Aspergerförbundets jurist och ombudsmän kan ge råd och information till förbundets medlemmar. Juristen och ombudsmännen arbetar även med intressepolitik, information och samverkan. Rådgivningen sker främst per e-post.

Vi försöker svara på all e-post, men det kan ibland dröja en till två veckor innan du får svar.

Vi som arbetar på kansliet  har inte någon medicinsk kompetens och skriver därmed inte några intyg.


Många vanliga frågor hittar du om du klickar på bilden nedan:


Akut stöd

Vid akut stöd eller samtalsstöd hänvisar vi till följande hjälplinjer:

Hjälplinjen – tillfälligt psykologiskt stöd
Telefon: 0771-22 00 60

Jourhavande medmänniska
Ring: 08 – 702 16 80

Mind
Självmordslinjen: 90 101
Föräldratelefonen: 020-85 20 00

Tilia
Mejl och chattstöd: Få stöd
Föräldratelefon: 020-85 20 00

Bris
Ring: 116 111

För att läsa mer om de olika hjälplinjerna klicka här: Akut stöd


Förbundsjurist
Förbundsjuristen kan ger råd till medlemmar i juridiska frågor som berör autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Det kan till exempel vara hjälp att formulera överklaganden och andra skrivelser till myndigheter och domstol. Juristen går inte in som ombud och kan inte hjälpa till att skriva anmälningar.

Under 2018 kommer Maria Sivall att arbeta med LSS-utredningen på Funktionsrätt Sverige en dag i veckan, därför kan rådgivningen dröja lite längre än vanligt.

Maria Sivall
e-post: maria.sivall@autism.se


Ombudsmän
Ombudsmännen kan ge information till förbundets medlemmar om rättigheter för personer med autism inom områden som skola, habilitering, socialförsäkring, olika typer av stöd från kommunen till exempel LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) med mera.

Mats Jansson (vuxna/äldre, diagnoser, socialtjänstlagen)
e-post: mats.jansson@autism.se

Agneta Söder (skola/utbildning, barn/unga)
e-post: agneta.soder@autism.se

Kerstin Andersson (LSS)
e-post: kerstin.andersson@autism.se