Med lagen som verktyg

Förbundet är stödmedlem i föreningen Med lagen som verktyg, MLSV. MLSV arbetar för att försvara och främja de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och för att motarbeta diskriminering.

MLSV kan hjälpa personer med funktionsnedsättning att driva diskrimineringsfall, genom att ställa upp med juridiskt ombud och stå för eventuella kostnader. MLSV kan inte alltid ta sig an fall som kommer in till dem, beroende på tillgång till juristhjälp och ärendets natur. Om du vill ha hjälp med ett diskrimineringsfall så kan du kontakta MLSV: Klicka här

Om de tar sig an ditt fall behöver du bli medlem i MLSV.

Autism- och Aspergerförbundet tycker att det är viktigt att stötta de krafter i samhället som arbetar mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Vi som förbund har inte möjlighet att driva diskrimineringsfall, utan måste hänvisa till Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller antidiskrimineringsbyråer, som bara hjälper ett fåtal. Därför är MLSV ett välkommet initiativ som vi väljer att stötta, för att fler ska få möjlighet till hjälp med diskrimineringsfall.