Lättläst

 

Autism

 
Människor med autism har svårt att vara tillsammans med
och prata med andra.
De har svårt att förstå vad andra gör
och varför de gör som de gör.
 
Barn med autism kan ha svårt att fantisera och hitta på lekar.
 
Många människor med autism behöver stöd hela livet.
Några kan klara sig utan stöd.

Många vill bara äta särskild mat,
är extra känsliga för ljud och lukter
eller har svårt att sova på nätterna.


Små barn med autism
En del mycket små barn med autism kan vara lugna och snälla
och trivs bäst när de är för sig själva.
Andra kan ha svårt att sova, vara ledsna
och svåra att trösta.
En del vill inte att andra kramar dem eller klappar dem.

De flesta vill inte leka med andra.
De pekar inte på något
och tittar inte på vad andra pekar på.
Många föräldrar förstår tidigt
att deras barn inte är som andra barn.

Många barn med autism lär sig i skolan
att vara med andra och fungerar bättre sedan
även om de fortfarande har svårt att förstå och vara med andra.


Stöd
Det är viktigt att upptäcka autism hos ett barn tidigt.
Då kan föräldrarna få stöd och kunskap
och hjälpa barnet på ett bra sätt.

De som ger stöd måste ha kunskap om autism och
det viktigaste är att hjälpa barnet
att tala om vad det vill.

Barn med autism behöver förskola och skola
som passar just dem.
Vuxna personer med autism behöver ofta bostäder med stöd
och daglig verksamhet.


Att förstå andra och prata med dem
Personer med autism har ofta svårt att förstå
varför de ska prata med andra.
En del kan inte prata.
Andra kan prata men har svårt att förstå
och säga det de vill.

En del kan förstå orden
och en del kan härma ord och meningar men kan inte använda dem.


Talet hos små barn
Små barn med autism kanske inte jollrar som andra bebisar.
Barnet verkar inte lyssna på vad mamman säger
och det kan verka som barnet inte kan höra.

De flesta barn med autism börjar prata mycket sent.
En del barn kan lära sig några ord
men sedan glömma bort dem.

Många barn med autism härmar andra
men fortsätter inte att lära sig tala
utan fastnar i att härma ord och hela meningar.


Talet hos ungdomar
En del ungdomar med autism lär sig tala bättre
när de är tonåringar,
men andra kan få svårare att tala.
En del slutar att kunna tala
eller förstå varför de ska prata med andra.


Att förstå och uppleva vad som händer
Personer med autism har svårt att förstå vad som händer,
vad andra säger och lära sig av det.

De förstår inte att andra människor tänker, gör och känner
på ett annat sätt än de själva.
Ett barn med autism kanske inte vill leka tittut och sådana lekar
med sin mamma eller pappa.

Personer med autism kan ha svårt
att lära sig av allt som de är med om
och kunna förstå vad som kommer att hända.
De upplever mer varje händelse för sig just då det händer
och får därför svårt att vara med andra
och förstå andra.

Människor med autism har svårt att planera,
att lösa problem,
att tänka efter innan de gör något
och att passa in och vara som andra.


Gör samma saker
De flesta personer med autism
gör ofta samma saker länge
och har samma intresse länge.
Det beror på att de har svårt
att förstå vad andra gör
och att hitta på något nytt.
Då blir det så att de istället gör det de redan kan
eller härmar vad andra gör.

Personer som förstår lite
kanske viftar med händerna länge,
slår sig själva i ansiktet eller biter sig i händerna
när de blir stressade eller glada.

Eftersom många inte känner smärta som andra
kan de fortsätta att göra så länge.


Särskilda intressen
Personer med en liten utvecklingsstörning
eller som förstår som andra
kan skaffa sig egna särskilda intressen
som de har väldigt länge.
Det kan vara intressen med mycket fakta
till exempel matematik, väder, mat
eller att lära sig tidtabeller för tåg eller bussar utantill.


På samma sätt hela tiden
Många människor med autism vill ha det på samma sätt
hela tiden och det kan vara svårt att förstå för andra.
Om något ändras kan personen blir mycket ledsen eller arg.
Det kan vara att byta plats vid matbordet,
byta skola eller att flytta.


Autism har funnits länge
Autism har funnits långt innan
man började att kalla det för autism.
Förr trodde människor att det berodde på
att barn med autism haft ångest och psykiska sjukdomar.

Sedan trodde forskare att barn med autism
inte fått tillräckligt med kärlek av sina mammor
och att de därför fick autism.
Nu vet forskare att det var fel
men många mammor trodde att det var deras fel
att barnet hade autism.

Nu har vi fått mer kunskap
och vet att autism beror på att hjärnan hos en person med autism
inte fungerar som hos andra.
Det kan bero på att personen är född med det
eller har haft en sjukdom.

Fast vi har större kunskap nu
finns det fortfarande mycket vi inte vet
om varför människor har autism.


Vad beror autism på?
Autism beror på att hjärnan hos en person fungerar
på ett särskilt sätt.
Ibland är autism ärftligt,
men autism kan också bero på skador barnet fått
när det låg i sin mammas mage eller
när barnet föddes.

Fler pojkar än flickor har autism.


Andra funktionsnedsättningar
Många med autism har också till exempel utvecklingsstörning,
epilepsi, synskador eller hörselskador.