Lättläst


Aspergers syndrom


Personer med Aspergers syndrom har svårt att vara tillsammans
med andra människor, att prata med dem
och förstå vad de känner och menar.

Aspergers syndrom är likt autism
men personer med Aspergers syndrom förstår lika mycket som andra.
Det gör oftast inte personer med autism.

Ofta upptäcker föräldrar och lärare Aspergers syndrom
inte förrän barnet börjar i skolan.

Många har förstått att de har svårigheter
men får veta att de har Aspergers syndrom
först när de är vuxna.

Det är viktigt att upptäcka tidigt
att ett barn har Aspergers syndrom
så att barnet kan få rätt stöd.
De som ger stöd måste ha kunskap
om Aspergers syndrom och vad just den här personen behöver.
Det gäller både hemma, i skolan och på arbetet.


Att vara tillsammans med andra
Man kan ofta förstå redan hos små barn
att de har Aspergers syndrom 
för de vill inte leka med andra barn.

De vill hellre vara för sig själva
eller bara med vuxna.
En del barn med Aspergers syndrom kan verka
som vuxna i sitt sätt att vara.

I skolan är problemen störst under rasterna,
för då ska barnen leka tillsammans.
Barn med Aspergers syndrom blir lätt ensamma
och andra barn tycker att de är konstiga.

Barn med Aspergers syndrom är ofta inte intresserade av sport
särskilt inte när de ska vara i lag och samarbeta.

Många tycker att barn med Aspergers syndrom är långsamma
och rör sig stelt.
De kan ha svårt att knyta sina skor, cykla eller simma.

Många med Aspergers syndrom brukar förstå att de är annorlunda
när de är tonåringar.
Då väljer en del att vara ensamma
för att slippa känna sig utanför.


Att förstå och uppleva vad som händer
Personer med Aspergers syndrom kan ha svårt att förstå
varför människor gör som de gör,
vad de känner och hur de visar vad de känner.
De har svårt att skilja på sig själv och andra.

De kan ha svårt att förstå
hur de ska prata med andra människor
för att de ska förstå vad de vill.


Särskilda intressen
Personer med Aspergers syndrom har ofta egna särskilda intressen.
De lär sig kanske allt om tåg, bilar eller
lär sig tidtabeller utantill.
Men andra kan tycka att det är tjatigt
och vill inte alltid prata om just det.

Ibland kan ett intresse göra att personen
kan träffa andra med samma intresse.
Ibland kan någon få jobb som handlar om
just det intresset.


På samma sätt hela tiden
Personer med Aspergers syndrom vill ofta redan som barn
att allt ska vara likadant hela tiden.
De vill sitta på samma plats vid matbordet, äta en viss sorts mat
eller duscha på ett särskilt sätt
som alltid är likadant.


Ljus och ljud kan vara jobbiga
Det är vanligt att personer med Aspergers syndrom är
känsliga för ljud, ljus och smaker.
Många tycker inte om att andra rör vid dem

De kan ha svårt
när det är mycket ljud och ljus omkring dem.
De vill inte vara på platser med mycket folk.


Att tala
En del forskare säger att barn ska kunna tala normalt
för att de ska ha Aspergers syndrom.
Andra forskare menar att barn med Aspergers syndrom ofta talar
på ett annorlunda sätt än andra.
När barnet börjar prata kommer det plötsligt
och barnet kan prata bra med många ord.

En del barn med Aspergers syndrom lär sig tala tidigare än andra barn
och kan många ord och ibland låter de som en vuxen.

Personer med Aspergers syndrom kan tala bra med många ord
men kan ändå ha svårt att prata med andra.

De uppfattar orden direkt och
kanske inte förstår ordspråk, skämt
och när de måste gissa vad personen egentligen menar.

Personer med Aspergers syndrom kan också ha svårt att förstå
andras miner och vad de visar med kroppen.


Att lära sig av det som händer
Personer med Aspergers syndrom kan ha svårt
att lära sig av allt som de är med om
och kunna förstå vad som kommer att hända.
Människor med Aspergers syndrom upplever mer
varje händelse för sig just då det händer.

En del personer med Aspergers syndrom kan göra samma sak länge
eller ha samma intresse väldigt länge.
De kan ha svårt att komma igång med att göra något nytt.

Personer med Aspergers syndrom kan vara mycket duktiga på en sak
och inte alls klara av något annat.

Människor med Aspergers syndrom kan ha svårt att planera,
att lösa problem,
att tänka efter innan de gör något
och att passa in och vara som andra.

De kan ha svårt att minnas
utan behöver tänka efter varje gång
hur de ska göra något.


Vad beror Aspergers syndrom på?
Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning
som beror på att hjärnan hos en person fungerar
på ett särskilt sätt.
En person kan vara född med Aspergers syndrom.
Andra kan ha fått Aspergers syndrom när de var små barn
efter en skada.

Aspergers syndrom är ofta ärftligt.
Föräldrar och släktingar till en person med Aspergers syndrom
har ofta svårigheter som liknar dem
som personer med Aspergers syndrom har.
Aspergers syndrom och autism är funktionsnedsättningar
som liknar varandra.
Syskon kan ha Aspergers syndrom eller autism.

Forskare tror att det finns gener i kroppens minsta delar,
som kan ge Aspergers syndrom eller autism,
men de vet inte ännu vilka gener det är
och på vilket sätt Aspergers syndrom är ärftligt.