Länkar autisminfo

e-autism logotyp

Här är några länkar till sidor, filmer och material med mer info som på olika sätt kompletterar informationen i e-autism.  Se också Autism- och Aspergerförbundets andra sidor här på www.autism.se

 

Om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd (autismspektrumtillstånd)

:: Autismforum har sedan 2003 i uppdrag av Stockholms läns landsting att samla, bearbeta och sprida kunskap om autismspektrumet. Har mycket information: Autismforum [länk]  

:: Gillbergcentrum
vid Sahlgrenska akademin är ett forskningscenter runt autism, ADHD, intellektuell funktionsnedsättning och andra utvecklingsrelaterade/barnneuropsykiatriska tillstånd: Gillbergcentrum [länk]

På en av Gillbergcentrums sidor finns en film med bland annat Sandra Petojevic och Christopher Gillberg. Det korta klippet i avsnitt 7 i e-autism med Sandra är från denna film. Se den i sin helhet här: Autismspektrumtillstånd [länk]

:: Utbildningscenter Autism ger utbildningar och sprider kunskap om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd: Utbildningscenter Autism [länk]

:: Stöd vid möten består av en kort faktatext om Aspergers syndrom och punktlistor utformade för och riktade till skola, hälso och sjukvård, arbetsförmedlingen, kommunala handläggare samt kollegor på den egna arbetsplatsen: Stöd vid möten [länk] 

 

Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning

:: Åldern har sin rätt är en webbkurs och en bok om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Boken finns att köpa tryckt och att ladda ned gratis som pdf-fil. Webbkursen är kostnadsfri och vänder sig främst till LSS-personal (bostad och dagliga verksamhet) men är öppen för alla intresserade. Även autism berörs. Åldern har sin rätt [länk]


Barn med autism

:: Grundläggande föräldrainformation om autism består av flera korta filmer från Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen. Filmerna vänder sig främst till föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd, men även andra i barnets närhet kan ha nytta av att se filmerna:

:: Föräldrautbildning autism 0–6 är en webbutbildning som tagits fram av Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne i samarbete med Autism och Aspergerföreningen Skåne. Den vänder sig i första hand till föräldrar till barn med autism i åldern 0–6 år som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne, men även andra är välkomna att ta del av innehållet: Föräldrautbildning autism 0–6 [länk]

 :: Barn som väcker funderingar. Föreläsning på UR med Ulrika Aspeflo om barn som kräver mer och inte reagerar som andra barn. UR Barn som väcker funderingar [länk]

 

Kommunikation

:: DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. DART arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna: DART [länk]  

Rätten att kommunicera i bildversion, pdf-fil som går att skriva ut: Rätten att kommunicera [PDF]

En film från Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd i Uppsala som utgår från Rätten att kommunicera:

:: IKT-pedagog är en YouTubekanal med flera filmer om ritprat, individuella anpassningar av schema, appar och mycket annat: IKT-pedagog [länk]

 

Skola

:: Kaveh har inga kompisar är en film från UR om Kaveh som har Aspergers syndrom Se den här:  Orka - Kaveh [länk]

:: Alvin får utbrott är en film från UR om Alvin som har autism:. Se den här:  Orka - Alvin [länk]

:: SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, har ett studiepaket på nätet om autismspektrumtillstånd och adhd i fem moment som består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor: Studiepaketet [länk]

:: Autism- och Aspergerförbundets egen sida om skola, med mycket material: Skola [länk]

 

Filmklipp

:: Boendestödsfilmen är en film om energi, stress och boendestöd till personer med autismspektrumtillstånd. Filmen fungerar som tilläggsmaterial till Boendestödsboken av Anna Sjölund och Susanne Bejerot:

 

:: Långt ifrån lagom är en intervjufilm som finns i extramaterialet till dvd-utgåvan av filmen "I rymden finns inga känslor". Med rättighetsägarnas tillstånd delar vi med oss av filmen:

 

:: Temple Grandin: Världen behöver alla sorters hjärnor
Svensktextad föreläsning med Temple Grandin: