Läger

Varje sommar arrangerar Autism- och Aspergerförbundet familjeläger för medlemmar

Lägret är ett utmärkt tillfälle för hela familjen att åka iväg tillsammans, umgås med varandra och träffa andra familjer i liknande situationPå lägren finns ledare som varje dag ordnar utflykter och aktiviteter där de deltagare som vill kan delta.  

På grund av corona-pandemin ställde vi in samtliga familjeläger sommaren 2020. Familjer som fick plats 2020 kommer att ha förtur till familjeläger 2021. Det blir alltså ingen ny utlysning inför 2021. 

Vi återkommer i slutet av 2021 med information om läger 2022. 

 

Kontakt lägerkoordinator 

Sedan 2017 arbetar Loes Vollenbroek, som själv har diagnos Aspergers syndrom, som lägerkoordinator för Autism- och Aspergerförbundets familjeläger. 

Epostfamiljelager@autism.se 

Telefon: 079 339 20 42