Föreningen har hyrt hela hallen och det kommer endast att vara medlemmar som deltar.