Styrelsen för 2021

Ordförande
Eva Zryd
Västervik
070-872 10 15
 
Sekreterare
Pia Malmberg-Kronvall
Oskarshamn
 
Kassör
Els-Marie Ekdahl
Vimmerby
076-619 37 69
elsmarieekdahl@gmail.com Ledamöter
Katarina Hultgren
Vimmerby
073-833 48 12
katarina.hultgren@gmail.com

Gun-Marie Hangren Westrin
Järnforsen
070-681 95 37
fallvik_kim@hotmail.com 

Sven Torstensson
Gamleby
070-516 58 34


Webbansvarig
Joakim Hammar
Kalmar
072-214 12 80
joakimhammar4@gmail.com


Pia Malmberg-Kronvall
Oskarshamn
piamkronvall@gmail.com 

 
Suppleanter 
Barbro Eldhagen
Kalmar
barbro.eldhagen@gmail.com


Lennart Lindqvist
Kalmar
0480-47 18 01
lennartbl@telia.com 
 
Frågor till styrelsen