Styrelsen för 2021

Frågor till styrelsen

Ordförande
Eva Zryd
Västervik

Sekreterare
Pia Malmberg-Kronvall
Oskarshamn
 
Kassör
Els-Marie Ekdahl
Vimmerby
 
Ledamöter
Katarina Hultgren
Vimmerby
 
Gun-Marie Hangren Westrin
Järnforsen


Sven Torstensson
Gamleby


Webbansvarig
Joakim Hammar
Kalmar

Pia Malmberg-Kronvall
Oskarshamn
 

Suppleanter 
Barbro Eldhagen
Kalmar
 
Lennart Lindqvist
Kalmar