Sex av tio elever med autism får inte tillräckligt stöd i skolan, trots att skollagen tydligt slår fast rätten till anpassat stöd. Det visar Skolenkäten 2022 från Autism- och Aspergerförbundet.

Vi har tagit fram tre konkreta förslag till Kalmar läns skolpolitiker för att skapa bättre förutsättningar i skolan för barn med autism:

1. Utbilda rektorerna i autism
2. Säkerställ att elever får rätt anpassat stöd
3. Bygg autismvänliga skolor