Vi vet av egen erfarenhet att det kan vara svårt att få tiden att räcka till, men är vi fler så är det lättare att stötta varandra och dela upp arbetet. Och utan en fungerande styrelse blir det ju ingen verksamhet.

Nu vill vi ha in nya krafter till styrelsen. Kan du tänka dig eller känner du någon som skulle vilja ta på sig ett sådant uppdrag. Som styrelseledamot får du möjlighet att direkt kunna påverka, träffa och hjälpa andra. En bidragande orsak till att ledamöter i vår styrelse tycker att det varit kul att sitta med i så många år.

Vi söker särskilt dig som har nya idéer på föreningsverksamhet och ett driv att genomföra dem! Alla är välkomna att ansöka. Det viktiga är att du delar vår vision om ett samhälle där alla kan delta och där personer med autism möts med respekt genom hela livet.

Förutom nya krafter till styrelsen behöver vi också, som alltid, fler som kan komma med nya idéer och krafter, stora som små, för att kunna genomföra medlemsaktiviteter. Corona-pandemin har ju medfört att många medlemsaktiviteter fått ställas in men nu får vi hoppas på bättre tider framöver.

Har Du lust och möjlighet till att vara med att praktiskt stötta i vårt övriga föreningsarbete?

Tveka inte ta kontakt med oss via e-post kalmar@autism.se