Vi har tagit fram tre konkreta förslag till Kalmar läns skolpolitiker för att skapa bättre förutsättningar i skolan för barn med autism:

1. Utbilda rektorerna i autism
2. Säkerställ att elever får rätt anpassat stöd
3. Bygg autismvänliga skolor