Clara Törnvall, 45, är kulturjournalist och författare, och aktuell med den uppmärksammade boken "Autisterna - om kvinnor på spektrat". Det är en personlig essä om kvinnor med så kallat högfungerande autism. Boken utspelar sig i mottagningsrum på neuropsykiatrin i Hagsätra, i kulturhistorien och vid köksbordet hemma hos helt vanliga autistiska kvinnor. Sedan boken kom ut har Clara Törnvall föreläst och intervjuats om att leva med autism i ett samhälle anpassat för neurotypiker.

Anmälan & inträde:
Föreläsningen anordnas av Autism- och Aspergerföreningen Skåne och är öppen för allmänheten.
Inträdesavgift är 250* kronor som debiteras via swish eller banköverföring efter bekräftad anmälan från Autism- och Aspergerföreningen Skåne.
Som medlem i Autism- och Aspergerföreningen Skåne går du till kraftigt rabatterat inträdespris och du betalar 50 kronor.

Anmälan görs via länken:

https://forms.gle/kif7hwg4d4tuBws17

Anmälningslänken är öppen till torsdag 26 april
*Medlemskap i Autism- och Aspergerföreningen Skåne ingår i inträdesavgiften för dig som är bosatt i Skåne. Medlemskapet gäller under 2022. Bor du annorstädes tillfaller inträdesavgiften
distrikt Skånes Autism- och Aspergerförening som oavkortad intäkt. Föreningen ingår i Autism- och Aspergerförbundet och har ett 90-konto för svensk insamlingskontroll.