Snabblänkar

Insatser och stöd i samhället

Det finns olika former av stöd att få från olika myndigheter som arbetsförmedlingen, boverket, försäkringskassan, ideela organisationer och kommuner.

Arbetsförmedlingen

 • Anpassat jobb
 • Personligt stöd
 • Stöd när du söker jobb
 • Arbetslivsinritad rehabilitering
 • Hjälpmedel

Boverket

 • Bostadsanpassningbidrag

Försäkringskassan

 • Assistansersättning
 • Bilstöd
 • Handikappsersättning
 • Vårdbidrag
 • Bostadstillägg

Sjukvården Jönköpings län - 1177

UMO.se - UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

likaunika.org - Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån mänskliga rättigheter och ett funktionshinderperspektiv.