Just nu jobbar vi med ett projekt gällande funktionsvariationer. Detta är en del av ett Erasmus+ projekt vilket är ett Europeiskt projekt som skapades för att jämföra kulturer och skillnader mellan olika europeiska länder.

Vi ska undersöka skillnaderna gällande tillgänglighet för individer med funktionsvariationer mellan sex olika länder i Europa.

Enkäten är översatt från engelska till svenska då vi ska skicka den till svenska organisationer inom ämnet och därav är enkäten parallellt skriven på engelska med de svenska översättningarna.   

Deltagandet är anonymt och datan kommer i slutändan att sammanställas för att kunna jämföras med resultaten ifrån andra länder.

Länk till enkäten