Vi vet av egen erfarenhet att det kan vara svårt att få tiden att räcka till , men är vi fler så är det lättare att stötta varandra och dela upp arbetet. Och utan en fungerande styrelse blir det ju ingen verksamhet.

Nu vill vi ha in nya krafter till styrelsen. Kan du tänka dig eller känner du någon som skulle vilja ta på sig ett sådant uppdrag. Som styrelseledamot får du möjlighet att direkt kunna påverka, träffa och hjälpa andra. En bidragande orsak till att ledamöter i vår styrelse tycker att det varit kul att sitta med i så många år.

”Man får vara sig själv och bli accepterad för den man är,

får känna sig delaktig i ett socialt sammanhang”/Andreas

”Att kunna göra skillnad och kunna ge den hjälp jag själv hade behövt”/Clara

”Som förälder till barn med diagnos var det viktigt att delta i styrelsearbetet

från det att föreningen återbildades 2003”/Mari-Lois

”Kaos i föreningens bokföring, gör en insats då, och på den vägen är det”/Sten-Åke

"Jag gillar att föreningen är flexibel och att vi hjälper varandra.

En Offerdaling kan då variera att vara med på möten digitalt  eller åka in till stan." /Mona

 

Styrelsearbetet behöver inte innebära att man måste resa in till Östersund vid möten. Många möten går att lösa via distans.

 

Förutom nya krafter till styrelsen behöver vi också, som alltid, fler som kan komma med nya idéer och krafter, stora som små, för att kunna genomföra medlemsaktiviteter. Corona-pandemin har ju medfört att många medlemsaktiviteter fått ställas in men nu får vi hoppas på bättre tider framöver.

Är Du nyfiken på eller vill veta mer om vårt styrelsearbete och vad det kan innebära att vara styrelseledamot?

Har Du lust och möjlighet till att vara med att praktiskt stötta i vårt övriga föreningsarbete?

Tveka inte ta kontakt med oss via e-post jamtland@autism.se eller telefon 070 6001912