3 st föreläsningar november 2022. Se vidare på Pedagogiskt Perspektivs hemsida.