Vi bowlar en timme och fikar sedan smörgås med dryck.

Vi har alla banorna för oss själva mellan 12.00 och 13.00

        Anmälan:        senast 23/11  tele: 070-600 19 12 eller

                                    via E-post  jamtland@autism.se 

             Vi vill veta hur många som kommer, barn/vuxna, namn, och om någon vill ha något hjälpmedel, räcke eller styrskena.

  Anmäl också ev. specialkost.

  Ingen kostnad – föreningen bjuder!